3,2,1 start!

3,2,1 start!

Badanie stanu techniki stacji zlewnych w Polsce ruszyło! To pierwsza tego typu analiza, przeprowadzana wśród wszystkich oczyszczalni i przedsiębiorstw wod-kan w kraju! Pozwoli ona na wytypowanie jednej zlewni, która zostanie poddana...