Woda jest podstawowym elementem definiującym życie i jego bogactwo na danym
obszarze. Dlatego właśnie jest pierwszym i najważniejszym zasobem w Inicjatywie 3W
Banku Gospodarstwa Krajowego. Dbałość o jej czystość i właściwe wykorzystanie uchroni
nas przed deficytem wody, a w konsekwencji obniżeniem jakości naszego życia. System
oczyszczania wody jest uzależniony od jego elementów składowych, dlatego badanie
punktów zlewnych jest kluczowe, aby usprawnić przy pomocy nowoczesnych technologii
nieefektywne ogniwa całego procesu.