Działając w obszarze ścieków dowożonych, zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w obiegu ścieków pełni stacja zlewna. Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce występują oczyszczalnie, które borykają się z zapóźnieniami technologicznymi w tym zakresie. Dlatego kluczowym elementem przedsięwzięcia jest uświadomienie, jak rozwój technologiczny wpływa na poprawne funkcjonowanie samej stacji zlewnej oraz całego obiegu ścieków dowożonych do oczyszczalni.