Pierwsze ogólnopolskie badanie stanu techniki stacji zlewnych

Pobierz raport z badania i dowiedz się wszystkiego o kondycji polskich stacji zlewnych!

REKLAMA

O projekcie

Firma Ścieki Polskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego organizują badanie stanu zaawansowania technologicznego stacji zlewnych na terenie całej Polski. Partnerami merytorycznymi projektu są: Instytu Edukacji Środowiskowej i Idea 3W.

To pierwsze tego typu badanie w Polsce. Zostanie ono zrealizowane na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród oczyszczalni i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w całym kraju.

Otrzymane wyniki posłużą do przygotowania raportu przedstawiającego poziom technologiczny stacji zlewnych znajdujących się na terenie Polski. Na jego podstawie zostanie także sfinansowana modelowa modernizacja jednej ze stacji zlewnych. Inwestycja jest kluczowa w kontekście zobrazowania jak wielką wartość dla całego systemu ściekowego ma poprawne funkcjonowanie stacji zlewnych.

Podczas modernizacji zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne i informatyczne, wspomagające kontrolę ilości oraz jakości dostarczanych ścieków. Przekłada się to na zahamowanie zanieczyszczenia środowiska – na czym zależy nam najbardziej. Wpływ przeprowadzonej modernizacji na środowisko oraz na korzyści ekonomiczne zostaną przedstawione w drugim i jednocześnie końcowym raporcie podsumowującym realizację projektu.

Regulamin badania

Ważne daty

Aktualności

Fontanna w Krasnym Stawie
maj 09 2023

Modelowa stacja zlewna powstanie w Krasnymstawie

To już oficjalne: eksperci wytypowali do przeprowadzenia pokazowej modernizacji stację zlewną należąca do PGK w Krasnymstawie. Wyboru dokonano na podstawie wyników badania ankietowego oraz wizji...
mar 31 2023

Już jest! Raport z badania stacji zlewnych w Polsce

Stacje zlewne nie radzą sobie z ewidencjonowaniem i poprawnym raportowaniem trafiających do nich ścieków. Aż 89,2% zlewni nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które określa...
lut 02 2023

3,2,1 start!

Badanie stanu techniki stacji zlewnych w Polsce ruszyło! To pierwsza tego typu analiza, przeprowadzana wśród wszystkich oczyszczalni i przedsiębiorstw wod-kan w kraju! Pozwoli ona na wytypowanie...

OD organizatorów

Wojciech Witowski

CEO Ścieki Polskie

Działając w obszarze ścieków dowożonych, zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w obiegu ścieków pełni stacja zlewna. Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce występują oczyszczalnie, które borykają się z zapóźnieniami technologicznymi w tym zakresie. Przekonujemy się o tym na co dzień wdrażając nasze oprogramowanie zlewnia.online w polskich oczyszczalniach. Dlatego kluczowym elementem przedsięwzięcia jest uświadomienie, jak rozwój technologiczny wpływa na poprawne funkcjonowanie samej stacji zlewnej oraz całego obiegu ścieków dowożonych do oczyszczalni.

Adam Żelezik

Dyrektor Departamentu 3W w BGK

Woda jest podstawowym elementem definiującym życie i jego bogactwo na danym obszarze. Dlatego właśnie jest pierwszym i najważniejszym zasobem w Inicjatywie 3W Banku Gospodarstwa Krajowego. Dbałość o jej czystość i właściwe wykorzystanie uchronił nas przed deficytem wody, a w konsekwencji obniżeniem jakości naszego życia. System oczyszczania wody jest uzależniony od jego elementów składowych, dlatego badanie punktów zlewnych jest kluczowe, aby usprawnić przy pomocy nowoczesnych technologi i nieefektywne ogniwa całego procesu.